Cele Stowarzyszenia

Jest kilka powodów, dla których my niepełnosprawni, członkowie naszych rodzin i nasi sprawni przyjaciele postanowiliśmy założyć Stowarzyszenie. Głównym celem jest rehabilitacja społeczna i pokonywanie barier. Nie chodzi tu jednak tylko o bariery architektoniczne, które wszystkim osobom niepełnosprawnym utrudniają życie. Chcemy też pokonywać bariery społeczne, mentalne i te psychiczne, które tkwią w nas samych.

My niepełnosprawni mamy obawy przed wyjściem z domu. Boimy się trochę świata osób sprawnych. Zrzeszając się w Stowarzyszeniu połączyliśmy wspólnie siły, żeby ten strach pokonać. Chcemy wychodzić do kina, teatru, na koncerty. Chcemy spotykać się na pogaduszkach w restauracjach i kawiarniach. Chcemy pokazać światu, że istniejemy, że jesteśmy normalni, weseli i tak jak wszyscy mamy również marzenia.

Naszym największy marzeniem jest zwiedzenie stolic europejskich z pozycji wózka inwalidzkiego. Byliśmy już w Pradze, Berlinie, Warszawie i Wiedniu. Marzymy, żeby pojechać do Budapesztu, Paryża, Brukseli ... Oprócz zwiedzania europejskich miast chcemy również poznawać życie tamtejszych osób niepełnosprawnych i wymieniać z nimi doświadczenia.

Bywając w różnych miejscach chcemy promować piękno i walory turystyczno-krajoznawcze Kotliny Jeleniogórskiej oraz opowiadać o historii i atrakcjach miejscowosci, w których mieszkamy.

Mamy niewielkie możliwości pozyskiwania funduszy, które pomogłyby spełniać nasze marzenia i dlatego sprawi nam wielką radość każda suma, która wpłynie na konto naszego Stowarzyszenia „My też potrafimy” w formie DAROWIZNY

 

Bank Zachodni WBK S.A.
1 Oddział w Karpaczu
ul. Jasna 14

58-500 Jelenia Góra

Nr rachunku: 40 1090 1926 0000 0001 1538 2563

 

Der Integrationsverein für Menschen mit körperlichen Behinderungen „Wir können auch“ (Stowarzyszenie Integracyjne Osób Niepełnosprawnych Ruchowo „My też potrafimy”) wurde gegründet von Menschen mit Behinderungen und deren Familienmitgliedern, Freunden und Bekannten. Die Ziele unseres Vereins sind zum einen: Menschen mit Behinderung neue Erfahrungen zu ermöglichen und zum anderen: die Wahrnehmung von Menschen mit Behinderungen in der Öffentlichkeit zu fördern. Bisher konnte das mit Besuchen in Kino, Theater und Philharmonie, mit Treffen in Restaurants und kurzen Stadtreisen nach Prag, Berlin und Potsdam verwirklicht werden. Für viele von uns stellen diese Ausflüge eine wichtige, oft sogar die einzige Möglichkeit dar, aus dem Haus zu kommen, sich mit anderen zu treffen und sich kulturell zu betätigen. Mit ihren Spenden können Sie uns helfen: unsere Arbeit weiterzuführen, unsere Träume erfüllen, Gemeinschaft erlebbar und Kultur erreichbar zu machen.


Kreditinstitut:
Bank Zachodni WBK S.A.
1 Oddział w Karpaczu
ul. Jasna 14

58-500 Jalenia Góra

Kontonummer: 40 1090 1926 0000 0001 1538 2563

 

We disabled, members of our families and our friends founded Integrated Association Physically Handicapped People “We can too” (Stowarzyszenie Integracyjne Osób Niepełnosprawnych Ruchowo „My też potrafimy”) We do not want to sit at home. We want to show others that we exist. We visit Cinema, theatre, concert hall. Our group meet in restaurants and go on sightseeing tours. We were in Prague, Berlin, Potsdam and we dream to go to Warsaw, Vienna and Paris... We look for someone who would like to help our dreams come true.Please support us by donation small amount on our account:

 

Bank Zachodni WBK S.A.
1 Oddział w Karpaczu
ul. Jasna 14

58-500 Jalenia Góra

Number of account: 40 1090 1926 0000 0001 1538 2563

 Nasze osiągnięcia

Od kilku lat należymy do Grupy Integracyjnej założonej przy kościele ewangelickim Wang w Karpaczu Górnym. Przez ten czas my niepełnosprawni i nasi sprawni przyjaciele poznaliśmy się dobrze i bardzo lubimy się razem spotykać.

Zawsze czekamy na przyjście lata, ponieważ podczas ciepłych miesięcy możemy pojechać na jakąś wycieczkę. Zwiedzamy bliższą i dalszą okolicę. Dla nas wszystkich jest to duży wysiłek. Sprawni muszą się nami opiekować. A my niepełnosprawni musimy nasze siły psychiczne i fizyczne mobilizować do wyjścia z domu i podróży.

A po tych wyprawach przyjemnie nam się ogląda zdjęcia i wspomina upał oraz jazdę wózkami po kocich łbach w pięknej Pradze.Dużym wyzwaniem dla nas wszystkich był dwudniowy wyjazd do Berlina i Poczdamu. Wróciliśmy zmęczeni, ale też szczęśliwi. Zwiedziliśmy piękny zamek Książ i siedzieliśmy nad Małym Stawem koło schroniska Samotnia. Na razie szczyt Śnieżki zdobyliśmy jedynie w Parku Miniatur, gdzie telewizja kręciła o nas reportaż. Ale może kiedyś…

Kiedy wspólnie połączymy nasze siły, możemy pokonać trudności i wiele osiągnąć!

 

 

 

Historia powstania Stowarzyszenia

Najpierw przed kilku laty przy ewangelickim kościele Wang w Karpaczu Górnym została utworzona Grupa Integracyjna składająca się z osób niepełnosprawnych i wolontariuszy. Odnaleziono nas osoby niepełnosprawne mieszkające na uboczu, którymi nikt się nie interesował. Znalazły się wspaniałe osoby (Teresa, Jola, Kasia, Krysia, Ula, Edward, Andrzej…), które poświęcają nam swój czas. Dzięki nim zaczęliśmy wychodzić z domów. Bywamy w kinie, teatrze, filharmonii. A w czasie ciepłych miesięcy jeździmy na wycieczki. M.in. byliśmy w Pradze, Berlinie i Poczdamie...

Jako Grupa Integracyjna nie mieliśmy jednak żadnych możliwości i nie mogliśmy zbierać środków na swoje cele i marzenia. Postanowiliśmy więc założyć Stowarzyszenie. Decyzja o tym zapadła w sierpniu 2010 r. podczas grillowego spotkania, na które co roku zaprasza nas do siebie pastor Edwin Pech z kościoła Wang.

We wrześniu odbyło się zebranie założycielskie, podczas którego zastała wybrana nazwa Stowarzyszenia, komitet założycielski, zarząd i komisja rewizyjna. A 20 października 2010 r. zostaliśmy oficjalnie zarejestrowani w sądzie pod nazwą Stowarzyszenie Integracyjne Osób Niepełnosprawnych Ruchowo „My też potrafimy”.


Strona twórcy serwisu