Zasluzone odznaczenie

2015-03-24 18:38

     20 marca w Zgorzelcu odbyła się XXI edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy - „Zdrowe Dzieci – zdrowa Europa”.  Obchodom towarzyszyła konferencja naukowa poświęcona m.in. fizjoterapii, inżynierii biomedycznej, neurorehabilitacji, w której brali udział lekarze, fizjoterapeuci, inżynierowie, psychologowie, biolodzy i pedagodzy z całego świata, m.in. z: Hiszpanii,  Libanu, Indii, Włoch, Niemiec, Czech, Tajwanu i Anglii.

   Podczas uroczystego otwarcia wręczono różne odznaczenia i ordery, wyróżniając osoby, które poświęcają się na rzecz poprawy życia osób niepełnosprawnych, 

   Wśród tych osób był wiceprezes naszego Stowarzyszenia Edward Wach.  Został on odznaczany Brązowym Krzyżem Zasługi nadanym przez prezydenta RP.  Aktu dekoracji dokonał Wojewoda Dolnośląski Pan Artur Smolarz.

   Edward całą swoją postawą i charakterem w pełni zasłużył sobie na to odznaczenie za to wszystkie dobro, które czyni dla innych.  

   A my członkowie Stowarzyszenia przyznajemy Mu medal naszej wdzięczności za wszystko, co robi dla naszej grupy na rzecz INTEGRACJI.

   GRATULUJEMY !!! 


Strona twórcy serwisu