Wrzesień 2010 - Początki stowarzyszenia.

2010-10-03 19:55

We wrześniu odbyło się zebranie założycielskie naszego Stowarzyszenia. Niestety niektórzy nie mogli się na nim zjawić, ale wszyscy udzieli poparcia dla sprawy.
Najpierw został przeczytany Statut, który przygotowała Krysia z Iwoną. Potem głosowano nad nazwą Stowarzyszenia. Najwięcej głosów zebrała propozycja Edwarda „My też potrafimy”. Następnie wybrano komitet założycielski, zarząd i komisję rewizyjną. Dyskutowano też nad wysokością składek.
Poza tym prowadziliśmy wesołe rozmowy na luzie.


Strona twórcy serwisu