Wiadomosci

2021-11-14 12:04

   Mimo że na razie, z powodu wirusa, nie możemy się spotykać, to Zarząd Stowarzyszenia cały czas działa z myślą o przyszłym roku.  

W październiku członkowie Zarządu uczestniczyli w Urzędzie Gminy w Podgórzynie w spotkaniu przedstawicieli Organizacji Pozarządowych. 

W listopadzie zostały złożone wnioski o dofinansowanie do przyszłorocznych atrakcji oraz zakupu krzesełka do transportu osób chorych i niepełnosprawnych, które na wycieczkach pomoże i ułatwi wnoszenie do autokaru naszych niepełnosprawnych członków.


Strona twórcy serwisu