Powiadomienie

2021-06-11 18:50

      Zapraszam wszystkich członków naszego Stowarzyszenia na Walne Zebranie sprawozdawczo - wyborze.  Będziemy wybierać nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną.

Prezes Iwona


Strona twórcy serwisu