Kwiecień 2011 r.

2011-05-12 18:35

 

Na początku kwietnia cały 5 osobowy zarząd Stowarzyszenia "My też potrafimy" był w Jeleniej Górze w Starostwie Powiatowym.  Tam odbyło się spotkanie z członkiem Zarządu Powiatu panem Andrzejem Więckowskim oraz z dyrektorem Wydziału Oswiaty, Kultury i Zdrowia panem Kazimierzem Raksą.

Obaj panowie z zainteresowaniem wysłuchali informacji o Stowarzyszeniu i przychylnie deklarowali się służyć pomocą.  Jednak fundusze Starostwa są niewystarczające dla wszystkich.  Dlatego też Stowarzyszenie starając się o pieniądze, wraz z innymi musi przystąpić do konkursu, który odbędzie się pod koniec roku.


Strona twórcy serwisu