Konferencja z okazji

2011-12-10 18:41

    3 grudnia 2011 r. zarząd naszego Stowarzyszenia uczestniczył w Jeleniej Górze w zorganizowanej z okazji  Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych i Międzynarodowego Dnia Wolontariusza konferencji pod hasłem „Niepełnosprawny dziś i jutro – Sukces w naszych rękach”.  

   Konferencję organizowało Jeleniogórskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych i Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych pod patronatem Przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Jerzego Pokoja.  Spotkanie prowadził Leszek Karbowski - prezes Terenowego Oddziału Towarzystwa Walki z Kalectwemm.  W konferencji uczestniczyła pani poseł Małgorzata Sekuła - Szmajdzińska, senator Józef Pinior, prezydent Jeleniej Góry Marcin Zawiła i inne osobistości oraz przedstawiciele organizacji osób niepełnosprawnych.  

   Podczas spotkania były gratulacje i podziękowania, a zaproszeni goście mówili o zapobieganiu niepełnosprawności i o pomocy osobom z niepełnosprawnością. 

    Po zakończeniu imprezy członkowie zarządu naszego Stowarzyszenia odbyli zebranie, na którym omawiali sprawy stowarzyszeniowe.  Zastanawiano się nad możliwością zorganizowania w przyszłym roku wycieczki do Warszawy.  Dyskutowano, gdzie możnaby zdobyć fundusze na ten wyjazd ???


Strona twórcy serwisu